Our Team

Mr. Shyam Bahadur Shrestha

Chairman

Mr. Rajan Adhikari

Director
Operation

Mr. Bikash Sainju

Director

Mr. Deependra Shrestha

Director

Saugat Shrestha

Director
Chief Business Development

Mr. Saurav Shrestha

Director
Chief Corporate Management

Kantipur Building Management Service Pvt. Ltd.